нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1550/02.06.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1550/02.06.2022г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 

 1. Снек-бар "Морска котва" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", кв. 11, парцел XXIII-3341-б
 2. Специализиран ресторант "БМ Залива" - обл. Варна, общ. Варна, 9000, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ", плувен басейн "Приморски"
 3. Класически ресторант "Златен рог" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.147.1
 4. Кафе-аперитив "Ийст Пойнт" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, парк Приморски парк, ПИ № 10135.2561.20.2, к-с "Малко казино"
 5. Снек-бар "Тиганъ" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГОМАН", № 25
 6. Снек-бар "Синбад" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к."Златни пясъци", УПИ № І, кв. 44
 7. Снек-бар "ТКЗС" – обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, плаж , Морски плаж "Аспарухово", Обект №38
 8. Кафе-бар - "Сохо" - обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ", № 21
 9. Снек-бар "Рибарница Немо" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 3
 10. Кафе-бар "Бира ООД" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 28
 11. Класически ресторант "Автомагистрали Черно море" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", м-ст "Манастирски рид-1", ПИ №1538
 12. Снек-бар "Да Гардън" - 9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", пл. № 25
 13. Кафе-бар "Мулата" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, Морска гара, Пристанище Варна
 14. Снек-бар "Бар енд динър Гранде" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮДВИГ ЗАМЕНХОФ", № 2, ет. 1/-1
 15. Кафе-сладкарница „Делфино ди Мода“- 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 33
 16. Бар-фоайе (лоби бар) "Дивеста" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 1
 17. Снек-бар "Парк хотел Одесос" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Парк хотел "Одесос"
 18. Бар-спортен център "Парк хотел Одесос" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Парк хотел "Одесос"
 19. Бар-фоайе център "Парк хотел Одесос" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Парк хотел "Одесос"
 20. Класически ресторант "Парк хотел Одесос" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Парк хотел "Одесос"
 21. Бързо хранене "Болярци" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к. 'Младост" II м.р, т.к." Орехчето", обект № 8
 22. Снек-бар "Дъ Мартини Фуудс енд Коктейлс" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ" № 24
 23. Класически ресторант "Тип Топ" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № I, кв. 69, ет. 1
 24. Кафе-сладкарница "Тип Топ" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № I, кв. 69, ет. 1
 25. Класически ресторант "Сиймен"; "Seaman" - обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.420
 26. Бар-фоайе (лоби бар) "Царевец" - обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ № ІІІ, кв. 48
 27. Хотел "Златен рог"- 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.147.1
 28. Почивна станция „Международен дом на журналиста“ - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, ПИ № 3340, кв. 12, парцел XVI
 29. Почивна станция "Роял Бийч" - 9005, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 141
 30. Почивна станция "Автомагистрали Черно море" - 9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", м-ст "Манастирски рид-1", ПИ №1538
 31. Семеен хотел "Дивеста" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ" № 1
 32. Хостел "Прибой" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, з.о. "Прибой", м-ст Фичоза, ул. "Гороцвет", №45
 33. Снек-бар "Рибарница Немо" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 3
 34. Класически ресторант "Дана парк" - 9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", х-л "Дана парк"
 35. Бар-фоайе (лоби бар) "Дана парк" - 9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", х-л "Дана парк"

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

  Top