нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1614/06.06.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1614/06.06.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-0И6-2Г6-А0 - Апартаменти за гости "Аристо", "Aristo", гр. Варна, адм.район Младост, УЛ."АНДРЕЙ САХАРОВ", № 15, ет. 7, ат.21, блок А.
  2. УИН В1-0ИБ-0ФЩ-А0 - Апартаменти за гости "Цар Освободител 49", гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 49, вх. А, ет. 1, ап. 8.
  3. УИН В1-0ИА-0ХИ-А0 - Апартаменти за гости "А-15 Златна Котва", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", вх. А, ет. -1, ап. А-15, к-кс "Златна Котва".
  4. УИН В1-0И8-0ФЩ-А0 - Апартаменти за гости "Свещаров 27", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПОЛК.СВЕЩАРОВ", № 27, ет. 2, ап. 3.
  5. УИН В1-0И7-0ЦХ-А0 - Апартаменти за гости "Кабакум Морски бриз 2", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 12, ет. 2, ап. 11.
  6. УИН В1-0И9-2ПР-С0 - Стаи за гости "Вила Полина";"Vila Polina", гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА" УЛ. "12-ТА", № 25.

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top