нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „Информационно обслужване и услуги”, се допускат до конкурс следните кандидати:

Имена на кандидата

1

Надежда Севева

2

Асен Хубчев

3

Дарина Жечева

4

Атанаска Ангелова-Димитрова

         На 14.06.2022 г. от 9,30 ч. в сградата на Областен информационен център – Варна, адрес: площад „Кирил и Методий“ №2 (Козирката), ще се проведе тест и интервю с кандидатите успешно издържали теста.

 

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „Информационно обслужване и услуги”, не се допуска до конкурс следните кандидати:

Имена на кандидата

Основание за недопускане

1

Кенан Алиибрям

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2

Даниела Зандова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

3

Анита Стоянова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

4

Милена Николова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

5

Десислава Василева

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

6

Виктория Михайлова-Атанасова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

Публикувано на 07.06.2022 г.

    Top