нашите сайтове english

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

С П И С Ъ К

 НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ ”, не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

 

 

Имена на кандидата

Основание за недопускане

1

Милена Димова Николова

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“  В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ”, се допускат до конкурс следните кандидати:

 

 

 

Имена на кандидата

 

1

Мария Димова Ангелова

 

 

 

         На 19.12.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Областен информационен център – Варна, адрес: площад „Кирил и Методий“ №2 (Козирката), ще се проведе тест и интервю с кандидатите успешно издържали теста.

 

Публикувано на 13.12.2022 г.

    Top