нашите сайтове english

Годишен касов отчет за изпълнението на бюджета по приходите и разходите и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

Top