нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1785/14.06.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 

- Заповед № 1785/14.06.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ", № 12,  сграда № 1, ет. 5, ап. 10

Апартаменти за гости

"Делукс Ренталс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 11, ет. 6, ап. 12

Апартаменти за гости

"Файф стар ренталс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 11, ет. 6, ап. 13

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ЛЮДВИГ ЗАМЕНХОФ, № 18, ет. 1, ап. 1

Апартаменти за гости

"При Галя"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА" № 49, ет. 6, ап. 14

Апартаменти за гости

"Маре 24"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "Шестдесет и шест" № 5, ет. 4, ап. 24

Апартаменти за гости

"№ 101"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.67, № 5, бл. Б, ет. партер, ап. 101

Апартаменти за гости

"№ 16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."67", № 5, бл. А, ет. 4, ап. 16

Апартаменти за гости

"№ 45"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "67", № 5, бл. В, ет. 3, ап. 45

Апартаменти за гости

"№ 36"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "67", № 5, бл. В, ет. 1, ап. 36

Апартаменти за гости

"№ 59"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК " СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."67", № 5, бл. Г, ет. 2, ап. 59

Апартаменти за гости

"№ 65"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "67", № 5, бл. Г, ет. 4, ап. 65

Апартаменти за гости

"№ 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"  УЛ. "67", бл. А, ет. 2, ап. 8

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. В, ет. 1, ап. 42

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. В, ет. 1, ап. 47

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, вх. Г, ет. -1, ап. 35

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. -1, ап. 30

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. Г, ет. -1, ап. 34

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ", № 10, ет. 2, ап. 32

Апартаменти за гости

"Варна Скай 115 4-13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК"  № 115, Сграда 1, ет. 13, ап. 4-13

Апартаменти за гости

"Сий Вю Грейт Студио"

9007, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",к-кс "Сирена апартмънтс", Сграда  № 23, вх. F, ет. 1-ви жилищен, ап. F1,

Апартаменти за гости

"Студио Иглика А 005"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  хотел "Иглика", вх. А, ет. 1, ап. 4

Апартаменти за гости

"Студио Иглика С059"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика-1", вх. В, ет. 1, ап. В5

Апартаменти за гости

"Студио Иглика С055"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", К-с "Иглика" вх. В, ет. 1, ап. 2

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ВИЛНА ЗОНА УЛ."13-ТА", № 29, ет. 1, ап. 6

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К.  "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "45" № 21, вх. Г, ет. 1, ап. 49, Сграда "Есенсия 2"

Апартаменти за гости

"Варна Мейн Стрийт Класик апартмънт"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.МУСАЛА, № 2, ет. 4

Стаи за гости

"Вила на плажа Варна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, к.з. "Прибой", ПИ № 10135.5511.752, сграда № 7

Апартаменти за гости

"е 3 - а 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "Южен залив" № 4, вх. 3, ет. 2, ап. 1

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top