нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ ЗА ОИЦ – ВАРНА

 

1

2

3

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Брой точки от ТЕСТ

Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

(3+4)

1

Карина Добромирова Китанова

21.5

18.6

40.1

 

    Top