нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1822/24.06.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 

- Заповед № 1822/24.06.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

231-О

1

В1-0ЛЧ-2ЦЖ-А0

Апартаменти за гости

"Центрум"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", № 13, ет. 1, ап. 3

232-О

2

В1-0М8-2ЧЗ-А0

Апартаменти за гости

"Кусман апартмент"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 57, ет. 2, ап. 3

234-О

3

В1-0МА-2ЦТ-А0

Апартаменти за гости

"Мария Луиза"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 7, ет. 1

235-O

4

В1-0ЛЩ-2ЦТ-А0

Апартаменти за гости

"Петър Берон"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН", № 13, ет. 1, ат.4

236-О

5

В1-0М4-2ЦТ-А0

Апартаменти за гости

"27 юли"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ", № 10, вх. А, ет. 1, ап. 2

237-О

6

В1-0М6-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Любен Каравелов 11 А"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 11, вх. А, ет. 4, ап. 19

238-О

7

В1-0ММ-2ЧЯ-А0

Апартаменти за гости

"Ванилла Айс Апартмент"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" № 67, ет. 5, ап. 16

239-О

8

В1-0МД-2ЧУ-А0

Апартаменти за гости

"Ваканционен апартамент Инфинити Вю", "Holiday Apartment Infinity view"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПИРИН", № 20, вх. А, ет. 9, ап. 51

242

9

В1-0НЗ-2ШЗ-А0

Апартаменти за гости

"В сърцето на Варна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР АСЕН", № 21, ет. 2

520-П

10

В1-0ЛФ-2ХУ-А0

Апартаменти за гости

"Амалфи"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Евксиноград", "Старите лозя",  УЛ."ХРИСТО ДИНЕВ", № 3, вх. 1, ап. 2

521-П

11

В1-0ЛХ-2ХФ-А0

Апартаменти за гости

"Миа"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ", № 9, сграда 1, ет. 2, ап. 4

522-П

12

В1-0ЛЦ-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. А, ет. 2, ап. 2

523-П

13

В1-0ЛШ-2ЦК-А0

Апартаменти за гости

"№ 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св.Константин и Елена, ул. "45" № 17, ет. 2, ап. 7

524-П

14

В1-0ЛЯ-2ЦШ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ", № 23, ет. 2

526-П

15

В1-0ЛЮ-1С1-А0

Апартаменти за гости

"Лозенград"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛОЗЕНГРАД", № 3, вх. Б, ет. 6, ап. 36

527-П

16

В1-0МГ-2ЧТ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" бл. 1А, вх. Б, ет. 5, ап. 32

528-П

17

В1-0М3-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"Златна Котва А 56"

9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна Котва", вх. А, ет. 1, ап. А-56

529-П

18

В1-0М0-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент 10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Иглика", вх. Б, ет. 2, ап. 10

530-П

19

В1-0МЕ-0ХИ-А0

Апартаменти за гости

" Златна котва А 68"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", хотел "Златна котва" вх. А, ет. 2, ап. А 68

531-П

20

В1-0МИ-2Ч0-А0

Апартаменти за гости

"Айнщайн № 11", "Einstein №11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-3", УЛ."ПРОФ.ПЕТЪР НИКОВ" №7,  тяло "В", ет. 4, ап. 11

532-П

21

В1-0М1-2Ч0-А0

Апартаменти за гости

"Айнщайн №1", "Еinstein №1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-3", УЛ."ПРОФ.ПЕТЪР НИКОВ" №7, тяло "В", ет. -1, ап. 1

533-П

22

В1-0М2-2Ч0-А0

Апартаменти за гости

"Айнщайн № 4", "Еinstein № 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-3", УЛ."ПРОФ.ПЕТЪР НИКОВ", № 7, тяло "В", ет. 2, ап. 4

534-П

23

В1-0М5-2ЧБ-А0

Апартаменти за гости

"Айнщайн № 5", "Einstein №5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-3", УЛ."ПРОФ.ПЕТЪР НИКОВ"  № 7, тяло "В", ет. 1, ап. 5

535-П

24

В1-0МЗ-2ЧБ-А0

Апартаменти за гости

"Айнщайн № 6", "Einstein №6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка-3", УЛ."ПРОФ.ПЕТЪР НИКОВ"  № 7, тяло "В", ет. 1, ап. 6

536-П

25

В1-0М9-2ЧИ-А0

Апартаменти за гости

"Сий Гарден", "Sea Garden"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 202, вх. Б, ет. 2, ап. 2

538-П

26

В1-0М7-2ЧЖ-А0

Апартаменти за гости

"Краси съмър апартмънт"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Иглика -2", ет. 3, ап. А-16

539-П

27

В1-0МК-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Кабакум Сий Вю"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 30, ет. 2, ап. 5

540-П

28

В1-0МВ-2ЧС-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "РАЙНО ПОПОВИЧ", № 12, сграда 1, ет. 5, ат. 3

541-П

29

В1-0МБ-2ЧР-А0

Апартаменти за гости

"Аргищ Партез 602"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Ваканционен компрекс "Аргищ Партез" бл. Е, ет. -1, ап. 602,

542-П

30

В1-0МЖ-2ЧЦ-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. 'Чайка", УЛ."ГЕОРГИ УРУМОВ", № 44, ет. 1

543-П

31

В1-0МЦ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 6 А", "Continental Apartments 6 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", ет. 1, ап. 6 А

544-П

32

В1-0Н3-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 1/62 А", "Continental Apartments 1/62 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", ет. 7, Студио 1/62 А

545-П

33

В1-0НБ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 38 А", "Continental Apartments 38 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 4, ап. 38 А

546-П

34

В1-0НВ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 39 А", "Continental Apartments 39 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 4, ап. 39 А

547-П

35

В1-0НГ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 41 А", "Continental Apartments 41 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 4, ап. 41 А

548-П

36

В1-0НД-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 48 А", "Continental Apartments 48 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 5, ап. 48 А

549-П

37

В1-0НЕ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 49 А", "Continental Apartments 49 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 5, ап. 49 А

550-П

38

В1-0МС-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 18 А", "Continental Apartments 18 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. 'Златни пясъци" , к-кс "Дръстър" бл. А, ет. 2, ап. 18 А

551-П

39

В1-0МУ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 13 А", "Continental Apartments 13 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър"бл. А, ет. 1, ап.13 А

552-П

40

В1-0МХ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 11 А", "Continental Apartments 11 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 1, ап. 11 А

553-П

41

В1-0МЧ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънс 10 А", "Continemtal Apartments 10 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-кс "Дръстър"бл. А, ет. 1, ап. А 10

554-П

42

В1-0МЮ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 8 А", "Continental Apartments 8 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 1, ап. 8 А

555-П

43

В1-0Н0-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 12 А", "Continental Apartments 12 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 1, ап. 12 А

556-П

44

В1-0Н2-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 60 А", "Continental Apartments 60 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 1, ап. 60 А

557-П

45

В1-0МН-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Чайка флатс 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 203, вх. Б, ет. 7, ап. 19

558-П

46

В1-0МТ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 1 А"; "Continental Apartments 1 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, партерен етаж, ап. 1 А

559-П

47

В1-0МР-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 19 А"; "Continental Apartments19 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Апартаментен хотел "Дръстър", бл. А, ет. 2, ап. 19 А

560-П

48

В1-0МП-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 36 А"; "Continental Apartments 36 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци" ,Апартаментен хотел "Дръстър" бл. А, ет. 4, ап. 36 А

561-П

49

В1-0МЩ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 58 А", "Continental Apartments 58 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 6, ап. 58 А

562-П

50

В1-0Н4-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 59 А", "Continental Apartments 59 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 6, ап. 59 А

563-П

51

В1-0Н1-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 60 А", "Continental Apartments 60 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци" ,к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 6, ап. 60 А

564-П

52

В1-0МЯ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 61 А", "Continental Apartments 61 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 6, ап. 61 А

565-П

53

В1-0НЖ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал апартмънтс 31 А"; "Continental Apartments 31 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 3, ап. 31 А

566-П

54

В1-0Н9-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал апартмънтс 30 А"; "Continental Apartments 30 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 3, ап. 30 А

567-П

55

В1-0Н5-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 25 А"; "Continental Apartments 25 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 2, ап. 25 А

568-П

56

В1-0Н6-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал апартмънтс 21 А"; "Continental Apartments 21 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 2, ап. 21 А

569-П

57

В1-0Н7-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал апартмънтс 20 А"; "Continental Apartments 20 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 2, ап. 20 А

570-П

58

В1-0МФ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал апартмънтс 57 А"; "Continental Apartments 57 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", ет. 6, ап. 57 А

571-П

59

В1-0МШ-2Ш1-А0

Апартаменти за гости

"Континентал Апартмънтс 2/61 А"; "Continental Apartments 2/61 A"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-кс "Дръстър", бл. А, ет. 7, ап. 2/61

572-П

60

В1-0МЛ-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Чайка флатс 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 203, вх. Б, ет. 8, ап. 22

573-П

61

В1-0НА-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л5-1-А43"; "L5-1-A43"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 7, вх. 1, ет. 6, ап. 43

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top