нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2024/04.07.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости със срок на действие безсрочен

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 2024/04.07.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

102-А

1

В1-0П7-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Сара", "Sara"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."МОРЯШКА", № 12, ет. 5, ап. 14

17-М

2

В1-0НК-2ШЯ-А0

Апартаменти за гости

"Щастливо лято", "Happy summer"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, с.о. Пчелина, № 935, вх. А, ет. 3, ат.11

233-О

3

В1-0П4-1С1-А0

Апартаменти за гости

"Неофит"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ", № 29, сграда  №2, ет. 1

240-O

4

В1-0НЦ-2ЮД-А0

Апартаменти за гости

"Престиж", "Prestge"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПАРИЖКА КОМУНА", № 1, вх. В, ет. 4

241-О

5

В1-0НХ-2ЮД-А0

Апартаменти за гости

"Делукс", "Deluxe"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ХРИСТО САМСАРОВ", № 3, ет. 7, ап. 29

244-О

6

В1-0НИ-2ШЮ-А0

Апартаменти за гости

"Греит локейшън апартмънт"; "Great location apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ" № 20, ет. 2, ап. 16

245-O

7

В1-0ПГ-2ЯИ-А0

Апартаменти за гости

"Кафе"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЪБОРНИ", № 9, ет. 4, ап. 8

246-O

8

В1-0НН-2ЩЗ-А0

Апартаменти за гости

"Флоретте черно море", "Florette black sea"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАВАЛА", № 15, сграда 2, ет. 3, ап. 5

247-O

9

В1-0П9-2Я0-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ", № 36, ет. 1, ап. 2

248-О

10

В1-0НП-2ЩН-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "НИКОЛА КЪНЕВ" № 11, вх. В, ет. 3, ап. 9

249-О

11

В1-0НТ-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Ателие 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 14, ет. 1, ап. 4

250-О

12

В1-0НУ-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Апартамент 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 14, бл. 2, ап. 3

251-О

13

В1-0НФ-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Ателие 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 14, ет. 4, ап. 9

252-О

14

В1-0НЧ-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Ателие 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 14, ет. 3, ап. 8

253-О

15

В1-0НЩ-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Ателие 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 14, ет. 2, ап. 7

254-О

16

В1-0П2-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Апартамент 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДРАГАН ЦАНКОВ", № 14, ет.3, ап. 4

255-O

17

В1-0П3-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Апартамент 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДРАГАН ЦАНКОВ", № 14, ет. 3, ап. 6

256-O

18

В1-0П5-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Апартамент 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДРАГАН ЦАНКОВ", № 14, бл. 2, ет. 4, ап. 7

257-О

19

В1-0ПД-0ЖЖ-А0

Стаи за гости

"Апартамент 10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДРАГАН ЦАНКОВ", № 14, ет. 2, ап. 10

258-O

20

В1-0П0-2ЮЗ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 14, вх. А, ет. 4, ап. 11

260-О

21

В1-0НС-2Ю9-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАНАЙОТ МЕДНИКАРОВ" № 4, вх. В, ет. 8, ап. 25

537-П

22

В1-0НМ-2Щ4-А0

Апартаменти за гости

"Вила 59-близо до брега на морето", "Vila 59-hear the sea cost"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Траката", УЛ."7 - МА", № 59

575-П

23

В1-0НЛ-2Щ0-А0

Апартаменти за гости

"Молинезия", "Molinezia"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. " СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  "Карпе Вита 4", УЛ."57", № 8, вх. А, ет. 2, ап. 4

576-П

24

В1-0НР-2ЩЮ-А0

Апартаменти за гости

"Амелия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "АТАНАС ЛИПЧЕВ" № 4, ет. 1, ап. 3

577-П

25

В1-0П1-2ЮК-А0

Апартаменти за гости

"Варна Левски 114", "Varna Levski 114"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ" бл. 9, вх. 19, ет. 8, ап. 114

578-П

26

В1-0НЮ-0ЖЖ-С0

Стаи за гости

"Ателие 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ", № 14, ет. 1, ап. 5

579-П

27

В1-0НШ-0Ч8-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Сирена апартмънтс", сграда № 9 вх. D, ет. 4, ап. 23-1d

580-П

28

В1-0НЯ-2ЮЕ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВЕТА ПАРАСКЕВА", № 53, ет. 3, ап. 25

581-П

29

В1-0П8-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Диляна", "Dilyana"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, кв. "Виница", УЛ."ОВЕЧ", № 10, бл. 3, ет. 1, ап. 7

582-П

30

В1-0ПВ-2ЯЖ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 38

583-П

31

В1-0П6-2ЮШ-С0

Стаи за гости

"ВИЛА ЕЛФИ", "VILA ELFI"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ. "НИКОЛА ДИМИТРОВ", № 30

584-П

32

В1-0ПА-2Я2-А0

Апартаменти за гости

"Каса Карина", "Сasa Karina"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ГЕНЕРАЛ СТОЛИПИН", № 26, ет. 4, ап. 7

585-П

33

В1-0ПБ-2ЯБ-А0

Апартаменти за гости

"Дубровник 54", "Dubrovnik 54"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ДУБРОВНИК", № 54, бл. 1, ет. 4, ап. 20.1

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top