нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1842/21.06.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 1842 - 21.06.2022 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

1        055429         10.06.2022 г. 60-А   Апартаменти за гости        "е 3 - а 3"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" №4,  вх. 3, ет. 2, ап. 3

2        055427         10.06.2022 г. 61-А   Апартаменти за гости        "е 5 - s 2"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ"№ 4, вх. 5, ет. 2, ат. 2

3        055423         10.06.2022 г. 62-А   Апартаменти за гости        "е 5 - а 2"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 5, ет. 2, ап. 2

4        055420         10.06.2022 г. 63-А   Апартаменти за гости        "е 6 - а 10"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 6, ет. 3, ап. 4

5        055419         10.06.2022 г. 64-А   Апартаменти за гости        "е 12 - а 16"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 12, ет. 7, ап. 16

6        055471         10.06.2022 г. 65-А   Апартаменти за гости        "е 12 - s 14"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ"  № 4, вх. 12, ат. 14

7        055469         10.06.2022 г. 66-А   Апартаменти за гости        "е 1 - s 3"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ"  № 4, вх. 1, ет. 3, ат. 3

8        055467         10.06.2022 г. 67-А   Апартаменти за гости        "е 3 - s 6"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 4, ат. 6

9        055387         10.06.2022 г. 68-А   Апартаменти за гости        "е 8 - а 21"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 8, ет. 6, ап. 21

10      055417         10.06.2022 г. 69-А   Апартаменти за гости        "е 7 - а 9"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 7, ет. 6, ап. 9

11      055416         10.06.2022 г. 70-А   Апартаменти за гости        "е 5 -  s 1"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 5, ет. 2, ат. 1

12      055413         10.06.2022 г. 71-А   Апартаменти за гости        "е 3 -  s 2"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 2, ат. 2

13      055411         10.06.2022 г. 72-А   Апартаменти за гости        "е 3 - s 1"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 2, ат. 1

14      055409         10.06.2022 г. 73-А   Апартаменти за гости        "е 15 - а 24"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 15, ет. 6, ап. 24

15      055407         10.06.2022 г. 74-А   Апартаменти за гости        "е 13 - а 25"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 13, ет. 6, ап. 25

16      055454         10.06.2022 г. 75-А   Апартаменти за гости        "е 6 - s 7"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 6, ет. 5, ат. 7

17      055451         10.06.2022 г. 76-А   Апартаменти за гости        "е 7 - s 9"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 7, ет. 5, ат. 9

18      055383         10.06.2022 г. 77-А   Апартаменти за гости        "е 9 - а 5"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 9, ет. 2, ап. 5

19      055462         10.06.2022 г. 78-А   Апартаменти за гости        "е 5 - s 8"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 5, ет. 4,  ат.8

20      055455         10.06.2022 г. 79-А   Апартаменти за гости        "е 12 - а 13"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 12, ет. 6, ап. 13

21      055456         10.06.2022 г. 80-А   Апартаменти за гости        "е 7 - s 12"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ",  № 4, вх. 7, ет. 6, ат. 12

22      055406         10.06.2022 г. 81-А   Апартаменти за гости        "е 12 - s 16"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ",  № 4, вх. 12, ет. 7,  ат. 16

23      055403         10.06.2022 г. 82-А   Апартаменти за гости        "е 5 - а 3"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 5, ет. 2, ап. 3

24      055399         10.06.2022 г. 83-А   Апартаменти за гости        "е 13 - a 27"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово ,УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 13, ет. 7, ап. 27

25      055397         10.06.2022 г. 84-А   Апартаменти за гости        "е 6 - s 8"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 6, ет. 5, ат. 8

26      055393         10.06.2022 г. 85-А   Апартаменти за гости        "е 7 - s 13"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 7, ет. 6, ат. 13

27      055390         10.06.2022 г. 86-А   Апартаменти за гости        "е 12 -  а 14" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 12, ет. 6, ап. 14

28      055447         10.06.2022 г. 87-А   Апартаменти за гости        "е 3 - a 4"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 3, ап. 4

29      055446         10.06.2022 г. 88-А   Апартаменти за гости        "е 7 - a 6"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 7, ет. 5, ап. 6

30      055445         10.06.2022 г. 89-А   Апартаменти за гости        "е 12 - s 20"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 12, ет. 8, ат. 20

31      055442         10.06.2022 г. 90-А   Апартаменти за гости        "е 12 - s 15"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 12, ет. 6, ат. 15

32      055440         10.06.2022 г. 91-А   Апартаменти за гости        "е 8 - а 17"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 8, ет. 5, ап. 17

33      055437         10.06.2022 г. 92-А   Апартаменти за гости        "е 3 - а 2"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 2, ап. 2

34      055434         10.06.2022 г. 93-А   Апартаменти за гости        "е 8 - а 14"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 8, ет. 5, ап. 14

35      055432         10.06.2022 г. 94-А   Апартаменти за гости        "е 6 - а 4"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 6, ет. 3, ап. 4

36      055861         13.06.2022 г. 95-А   Апартаменти за гости        "е 12 - s 18"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ"№ 4, вх. 12, ет. 8, ат. 18

37      055857         13.06.2022 г. 96-А   Апартаменти за гости        "е 4 - s 6"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 4, ет. 4, ат. 6

38      055867         13.06.2022 г. 97-А   Апартаменти за гости        "е 3 - а 5"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 3, ап. 5

39      055868         13.06.2022 г. 98-А   Апартаменти за гости        "е 5 - s 9"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 5, ет. 4, ат.9

40      055865         13.06.2022 г. 99-А   Апартаменти за гости        "е 3 -s 3"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 3, ат. 3

41      055866         13.06.2022 г. 100-А  Апартаменти за гости        "е 3 -s 5"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 3, ет. 4, ат. 5

42      055850         10.06.2022 г. 101-А  Апартаменти за гости        "е 1 - s 7"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 1, ет. 5, ат. 7

47      055847         13.06.2022 г. 508-П  Апартаменти за гости        "е 6 - а 32"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  к.к. "Чайка",  УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 7, ап. 32

48      055860         13.06.2022 г. 509-П  Апартаменти за гости        "е 6 - а 33"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 7, ап. 33

49      055858         13.06.2022 г. 510-П  Апартаменти за гости        "е 6 - а 38"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 8, ап. 38

50      055849         13.06.2022 г. 511-П  Апартаменти за гости        "е 5 - а 17"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, бл. Б, вх. 5, ет. 7, ап. 17

43      056602         14.06.2022 г. 228-О  Апартаменти за гости        "Опера", "Opera"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ДЕБЪР", № 24, вх. Б, ет. 1, ат. 2

52      056606         14.06.2022 г. 513-П  Апартаменти за гости        "Мир", "Mir"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПЕТЪР РАЙЧЕВ", бл. 3, вх. Г, ет. 4, ап. 75

53      056600         14.06.2022 г. 514-П  Апартаменти за гости        "Селена"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ул. "Д-р Александър Недялков" № 3, ет. 2, ат. 1

44      057067         15.06.2022 г. 229-О  Апартаменти за гости        "Княз Ал. Батенберг 14, ет. 3"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 14, ет. 3, ап. 2

45      057701         16.06.2022 г. 230-О  Апартаменти за гости        "Варна Смарт Хоум Апартмент 3"; "Varna Smart Home Apartment 3"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, № 11, ет. 1, ат. 3

46      055518         10.06.2022 г. 507-П  Апартаменти за гости        "Аргищ Апарт 647"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  в. к-с "Аргищ Партез", сграда № 14, бл. Е, ет. 4, ап. 647

51      056561         14.06.2022 г. 512-П  Апартаменти за гости        "Рийч Дриймс 3" "Reach dreаms 3"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛОВ", № 5, ет. 2, ап. 1

54      056814         14.06.2022 г. 515-П  Апартаменти за гости        "Слънчев апартамент "Фелиста - 4"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р НЕДЯЛКА ГОЛОВИНА" № 16, ет. 2, ап. 4

55      056812         14.06.2022 г. 516-П  Апартаменти за гости        "Слънчев апартамент "Фелиста - 2", "Sunny apartament Felista - 2"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ "НЕДЯЛКА ГОЛОВИНА", № 16, ет. 1, ап. 2

56      056818         14.06.2022 г. 517-П  Апартаменти за гости        Слънчев апартамент "Фелиста - 5"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.Д-Р НЕДЯЛКА ГОЛОВИНА, № 16, ет. 3, ап. 5

57      057217         15.06.2022 г. 518-П  Апартаменти за гости        "Вила Стела" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", ж.к. "Бриз", УЛ. "СИРМА ВОЙВОДА", № 55

58      057612         16.06.2022 г. 519-П  Апартаменти за гости        "Елисия Резиденс 30", "Elysia Rezidens 30"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ."46", № 16, ет. 4, ап. 30                   

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top