нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
151   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
152   Яна Станчева Станчева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
153   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
154   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
155   Цветанка Петева Стоянова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  31.05.2018 напуснал
156   Илиан Свободинов Зарев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
157   Мария Деянова Апостолова     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
158   Елена Великова Йорданова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
159   Татяна Веселинова Ташева   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
160   Елка Стоянова Дойчева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
161   Маргарита Донева Вълканова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
162   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
163   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
164   Неделина Живкова Добрева   ОМД Счетоводител 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
165   Пламена Димитрова Тодорова   Превенции Гл. експерт "Училищна превенция" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
166   Петя Йорданова Петкова    Превенции Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
167   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Младши експерт "Архитектура" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
168   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Мл. експерт "Част конструктивна" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
169   Снежанка Дойчева Иванова ПР 01.06.2018 УСКОР Гл. инспектор "Екологичен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
170   Елка Василева Борисова   ДГ19"Славейче" Директор 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
171   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
172   Биляна Станчева Тодорова   УСКОР Началник на сектор "Екологичен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
173   Петранка Добрева Димова   УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
174   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
175   Виолета Петрова Василева    ФСД Старши счетоводител 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
176   Христина Димова Христова   ИАО Началник на отдел "Информационни и комуникационни технологии" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
177   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
178   Михаила Иванова Иванова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
179   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
180   Камелия Димитрова Александрова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
181   Веска Добрева Янакиева   ДГ№8"Христо Ботев" Директор 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
182   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
183   Албена Стефанова Василева   ДГ№24"Детско градче" Директор 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
184   Стоянка Паскова Малчева    Хранителен комплекс Счетоводител-касиер 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
185   Николай Петров Колев   Хранителен комплекс Управител 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
186   Биляна Боянова Симеонова-Кесмева   ИАО Началник на сектор ЕСГРАОН 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
187   Бисерка Младенова Алексиева   Превенции Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
188   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
189   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
190 2 Николай Людмилов Николаев   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
191   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
192   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
193   Диана Колева Христова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
194   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
195   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник на отдел "Общинска собственост" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
196   Виолета Иванова Цветкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 01.06.2018 напуснал
197   Надежда Стефанова Харизанова   Здравеопазване Ст. експерт "Здравеопазване" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
198   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
199   Васил Славчов Копанаров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
200   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
201   Елка Илиева Костова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
202   Лорина Николаева Янева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
203   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
204   Женя Добрева Петкова   ДЯ № 9“Детелина“ Директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
205   Елена Димитрова Петрова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
206   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
207   Боряна Константинова Косева    УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
208   Кремена Георгиева Недева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
209   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник на сектор "Обществен ред" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
210   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Главен инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
211   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
212   Диана Агоп Кунева   ДЯ №11 „Иглика“ директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
213   Петранка Тодорова Влаева   ДГ№11"Незабравка" директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
214   Димана Ленкова Стоянова   Превенции Мл. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
215   Диляна Добромирова Атанасова-Гръбчева   Превенции Ст. експерт "Психолог" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
216   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Общински педагогически информационен център" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
217   Янка Борисова Иванова   ДГ№16"Слънчева дъга" Директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
218   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
219   Марияна Ангелова Свистунова   мд Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
220   Антоанета Иванова Караджова   ДЯ №1“Щастливо детство“ Директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
221   Светлана Стойчева Цанева   ПНО Главен юрисконсулт 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
222   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
223   Николинка Славчева Алексиева   ДГ№4"Теменужка" Директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
224   Наталия Иванова Недялкова    УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
225   Митко Георгиев Димитров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
226   Камелия Николаева Василева   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
227   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
228   Косю Янакиев Янакиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
229   Монка Недкова Николова   ЦПЛР ОДК Директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
230   Десислава Димитрова Желева   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
231   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
232   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
233   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
234   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
235   Красимира Тенева Стефанова   УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
236   Добромир Лалев Досев   Превенции Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
237   Теодора Маринова Маринова   УСКОР Началник на сектор "Контрол жалби" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
238   Калина Йорданова Банкова   ВК Гл. инспектор "Контрол и санкции" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
239 17 Мая Александрова Атанасова   Превенции Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
240   Тома Иванов Тодоров   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
241   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
242   Николай Георгиев Няголов   УСКОР Директор 01.06.2018 напуснал
243   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
244   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
245   Веселин Радев Кателиев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 01.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
246   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
247   Борислав Методиев Бундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
248   Владимир Георгиев Пеев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
249   Борис Минчев Димитров    УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
250   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
251   Маргарита Иванова Георгиева   ДЯ №4 „Приказен свят“ директор 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
252   Елза Димитрова Харалампиева   Спорт Гл. експерт "Спортни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
253   Георги Савов Арнаудов   Спорт Гл. експерт "Спортни клубове" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
254   Мила Дианова Цонева   Спорт Мл. експерт "Спортни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
255   Валентина Христова Велкова   Спорт Главен счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
256   Данчо Станимиров Илиев   Спорт Гл. експерт "Спортни дейности, ученически и студентски спорт" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
257   Осман Илязов Османов   Спорт Счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
258   Пенка Пейкова Анастасова   Спорт Мл. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
259   Теодора Колева Добрева   УС Началник на отдел "Снабдяване и материално осигуряване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
260 14 Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
261   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
262   Мария Стоянова Димова    ПНО Главен юрисконсулт 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
263   Ангелина Спасова Димитрова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 04.06.2018 напуснал
264   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
265   Милена Стефанова Иванова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
266   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
267   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
268   Атанас Мирев Караджов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
269   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
270   Невяна Тодорова Петрова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
271   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
272   Христина Георгиева Маноилова   ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
273   Данка Димитрова Митрушева   Превенции Мл. експерт "Превантивно информационен център" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
274   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
275   Иван Христов Божинов   МД Гл. специалист "Обслужване на данъкоплатци" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
276   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
277   Емил Емилов Люцканов    УСКОР Началник на сектор "Контрол по туризма" 04.06.2018 напуснал
278   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
279   Мая Димитрова Минчева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
280   Силвия Ненчева Найденова   АГУП Младши експерт "Градоустройство" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
281   Събинка Иванова Генчева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
282   Тодор Петров Стоянов   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
283   Петър Ангелов Гърбузов   ИИБ Директор "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
284   Анна Стефанова Колева   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
285   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
286   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
287   Руска Станчева Анастасова   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
288 4 Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
289   Антон Костов Авернов   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
290   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
291   Александра Ангелова Стойкова   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
292   Здравка Ангелова Иванова   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
293   Стела Станева Христова   ИАО Ст. експерт ЕСГРАОН 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
294   Желязка Господинова Василева   ФСД Старши счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
295   Яна Пламенова Жекова    УЧРАУ Главен експерт "Информационно и техническо осигуряване" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
296   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
297   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
298   Росица Димитрова Цонева   ОМД Счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
299   Светла Христова Ненова   ОМД Счетоводител 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
300   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 04.06.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
Top