нашите сайтове english

Подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжности „Ръководител“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Социален работник“ в рамките на Дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект „Интегрирани мерки за социална

Top