нашите сайтове english

Подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност изпълнител „Огняр“ към дирекция “Управление на собствеността”, отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и противопожарна охрана” при Община Варна

Top