нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2150 /19.07.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти и стаи за гости със срок на действие – безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

  1. Заповед № 2150 от 19.07.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  

1        В1-0ПЯ-34С-А0        Апартаменти за гости    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ", бл. 21, ет. 1

2        В1-0РБ-366-А0        Апартаменти за гости   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 267 -Г, вх. А, ет. 1, ап. "Г.А 2"

3        В1-0РД-36А-А0        Апартаменти за гости        "Варна за двама"; "Varna for two" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН", № 21

4        В1-0Р9-362-С0        Стаи за гости          "Балабанов", Guest rooms "Balabanov"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ" № 7, ет. 2

5        В1-0РС-37М-С0        Стаи за гости          "Ателие 1"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТРАНДЖА" № 53, ет. 6

6        В1-0РР-37А-А0        Апартаменти за гости        "Ателие 26"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕБЪР", № 19, ет. 1, ап. 26

7        В1-0РЦ-380-А0        Апартаменти за гости        "Магдалена"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 12, ет. 6, ап. 7

8        В1-0РИ-1ЦА-А0       Апартаменти за гости        "Гранд Каравел Топ Център Лукс"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", № 9, ет. 4, ап. 148

9        В1-0РУ-37П-А0        Апартаменти за гости        "Слийпинг Пойнт Варна", "Sleeping Point Varna" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 88, ет. сутерен

10      В1-0ПШ-33Я-А0       Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  , КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "46", № 16, ет. 4, ап. 39

11      В1-0Р0-34Ц-А0        Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст Свети Никола, УЛ.Д-Р "ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ" № 42Б, ет. 2, ап. А-5

12      В1-0ПЩ-34Н-С0       Стаи за гости          "Ален мак"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КАТЯ ПАПАЗОВА", № 14, вх. Б

13      В1-0ПЮ-34П-А0       Апартаменти за гости        "Апартамент в най-хубавия квартал на Варна"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА", бл. 31, вх. Б, ет. 6, ап. 41

14      В1-0Р8-361-А0        Апартаменти за гости        "Апартамент Алекс" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ.Д-Р ВАНКО ВАНКОВ" № 23, ет. 2, ап. 8

15      В1-0Р3-35Б-С0        Стаи за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "ЧАЙКА", № 527, вх. 4, ет. партер, ат. 2

16      В1-0Р4-35З-С0        Стаи за гости                   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", м-ст "Кабакум", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 80

17      В1-0РЖ-36Х-С0       Стаи за гости          "Джаки"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА" № 94

18      В1-0РГ-0ФЩ-А0       Апартаменти за гости        "Амичи 2.3", "Amici 2.3"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХ.ПЕТКО МОМЧИЛОВ", № 5, ет. 3, ап. 3

19      В1-0Р1-0ФЩ-А0       Апартаменти за гости        "Амичи 2.4", "Amici 2.4"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХ.ПЕТКО МОМЧИЛОВ", № 5, ет. 3, ап. 4

20      В1-0Р5-0ФЩ-А0       Апартаменти за гости        "Грийн парк 82"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Парадайз Грийн парк" №166, вх. Б, ет. 2, ап. 82

21      В1-0Р6-35У-А0        Апартаменти за гости        "№ 4" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИНЖ.ЦАНЮ ЦАНЕВ" № 1,  сграда №4, вх. Б, ет. 2, ап. 4

22      В1-0Р2-354-А0        Апартаменти за гости        "Стилен и уютен апартамент в най-добрия квартал на Варна"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА", бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 28

23      В1-0Р7-35Ф-А0        Апартаменти за гости        "Бохемско море", "Bohemian Sea Apartament"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 62-А, ет. 4, ап. 12

24      В1-0РА-364-А0        Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ОВЕЧ" № 6, вх. 1, ет. 1, ап. 5

25      В1-0РВ-368-А0        Апартаменти за гости        "Ботео", "Boteo"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ", № 13, вх. Г, ет. 1, ап. 82

26      В1-0РЕ-36Т-А0        Апартаменти за гости        "Релакс"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 82, вх. Б, ет. -2, ап. Б 3

27      В1-0РП-1ЗТ-А0        Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ", № 3, ет. 4, ап. 13

28      В1-0РК-36Щ-А0       Апартаменти за гости        "Крис апартментс"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Клуб Парадайз Парк", сгр. № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 50

29      В1-0РЗ-36Щ-А0       Апартаменти за гости        "Крис апартментс"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Клуб Парадайз Парк", сгр. № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 49

30      В1-0РЛ-36Щ-А0       Апартаменти за гости        "Крис апартментс"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Клуб Парадайз Парк", сгр. № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 51

31      В1-0РМ-36Щ-А0       Апартаменти за гости        "Крис апартментс"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Клуб Парадайз Парк", сгр. № 4, вх. А, ет. 2, ап. 68

32      В1-0РН-36Щ-А0       Апартаменти за гости        "Крис апартментс"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Клуб Парадайз Парк", сгр. № 4, вх. А, ет. 1, ап. 41

33      В1-0РТ-077-А0        Апартаменти за гости        "№ 21"         9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК  "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "67", № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 21

34      В1-0РХ-2ИЕ-А0        Апартаменти за гости        "Комплекс Амелия"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "АТАНАС ЛИПЧЕВ" № 4, ет. 6, ап. 45

35      В1-0РФ-37С-А0        Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МИР" № 33, вх. 1, ет. 2, ат. 1

 

  Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top