нашите сайтове english

Допуснати кандидати за позициите: „Ръководител“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Социален работник“ в рамките на Дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността"

Информация за проведен подбор по документи и допуснати кандидати за позициите „Ръководител на социална и здравна услуга“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Социален работник“ в рамките на Дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“:

І. ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА УСЛУГА се допускат до интервю:

1.1.    Дорияна Иванова Кирчева;

1.2.    Грациела Росенова Станева–Иванова.

ІІ. ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА се допуска до интервю Марийка Иванова Добрева.

ІІІ. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ се допускат до интервю:

1.1.    Иванка Сотирова Сотирова;

1.2.    Грациела Росенова Станева-Иванова.

 

ІV. ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК се допускат до интервю:

1.1.    Иванка Сотирова Сотирова;

1.2.    Десислава Георгиева Димова;

1.3.    Антоанета Божидарова Андонова;

1.4.    Павлина Димитрова Кехайова;

1.5.    Хана Андреева Калчева.

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.07.2022 г. (вторник) от 14.00 часа на адрес: град Варна, бул. „Осми Приморски полк" 43, етаж 4 на общинска администрация Варна, стая 410.

 

Публикувано на 25.07.2022 г.

Top