нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2277/26.07.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти и стаи за гости със срок на действие – безсрочен

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 2277/26.07.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. В1-0РЯ-39Г-А0 Апартаменти за гости        "Бийч Хаус", "Beach House"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, ет. 2, ат. 1.
 2. В1-0С3-2БХ-А0 Апартаменти за гости        "Емералд Суит", "Emerald Suite"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."ОРЕХ",  № 7-Б, ет. 9, ап. 46.
 3. В1-0СА-3АЗ-А0 Апартаменти за гости        "Ел Верано Варна", "El Verano Varna"     9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к. Победа, УЛ. "АНРИ БАРБЮС", бл. 9, ет. 12, ап. 67.
 4. В1-0РЧ-38Е-А0 Апартаменти за гости        "Варна център 1", "Varna center 1"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."АТАНАС ГЕОРГИЕВ", сграда №1, № 37, ет. 7, ап. 23.
 5. В1-0РШ-38Е-А0 Апартаменти за гости        "Венедикт апартамент", "Venedikt apartment"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ПРИМОРСКИ", № 59, ет. 1, ап. 2.
 6. В1-0РЮ-39Г-А0 Апартаменти за гости        "Сий Гардън Варна"; "Sea Garden Varna"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 59, ет. 2, ап. 6.
 7. В1-0С5-3А0-А0 Апартаменти за гости        "Виктори", "Victory" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БАЧО КИРО" № 8, ет. 4, ап. 6.
 8. В1-0С9-3АЖ-А0     Апартаменти за гости        "Стара Варна", "Stara Varna"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САН СТЕФАНО" № 9, ет. 2, ап. 17.
 9. В1-0РЩ-39В-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст Ваялар, УЛ.ДИМИТЪР ПАНИЧКОВ, № 8, вх. А, ет. -1, ап. 1.
 10. В1-0С0-39Л-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 122, вх. Б, ет. 10, ап. 122.
 11. В1-0С1-2Х9-А0 Апартаменти за гости        "Вила Стела", "Villa Stella" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", Ж.К. "БРИЗ", ПИ № 10135.2526.262.1.
 12. В1-0С2-39Ч-С0 Стаи за гости          "101; 102; 103; 104"         9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Приморски, КК "ЧАЙКА 572" № 82, ПИ № 10135.2572.199.1.
 13. В1-0С4-39Ч-А0 Апартаменти за гости        "105"  9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Приморски, КК "ЧАЙКА 572" № 82, ПИ № 10135.2572.199.2.
 14. В1-0С6-3А5-С0 Стаи за гости          "Слав", "Slav"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. Ален Мак, УЛ. "ПЕТЪР ПОПОВ" № 41, ет. 2.
 15. В1-0С7-3А5-С0 Стаи за гости          "Слав 1", "Slav 1"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ. "ПЕТЪР ПОПОВ" № 41, ет. 3.
 16. В1-0С8-0ЦХ-А0 Апартаменти за гости        "Илинден", "Ilinden" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИЛИНДЕН" № 2, вх. Б, ет. 6, ап. 13.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top