нашите сайтове english

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Приложение № 1 към Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Приложение № 1 към Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Указ № 213 на Президента за разпускане на 47-то Народно събрание на 02.08.2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

    Top