нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2484/08.08.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти и стаи за гости със срок на действие – безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2484/08.08.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

279-О

1

В1-0СД-3Б2-А0

Апартаменти за гости

"Рома", "Roma"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 106, ет. 2

280-О

2

В1-0СЖ-3БВ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 7, ет. 3, ат. 2

282-О

3

В1-0СК-1С1-А0

Апартаменти за гости

"Паисий 15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", № 15, сграда № 4, ет. 1

283-О

4

В1-0СН-3ВН-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ШИПКА" № 26, ет. 1

633-П

5

В1-0СБ-3АШ-А0

Апартаменти за гости

"Резорт сенсейшън", "Resort sensation"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "57" № 8, вх. Г, ет. 5, ап. 63, сгр. "Карпе Вита 3"

634-П

6

В1-0СВ-3АШ-А0

Апартаменти за гости

"Резорт сенсейшън", "Resort sensation"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "57" № 8, вх. Г, ет. 5, ап. 62, сгр. "Карпе Вита 3"

635-П

7

В1-0СГ-3АШ-А0

Апартаменти за гости

"Резорт сенсейшън", "Resort sensation"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "57" № 8, вх. Г, ет. 5, ап. 64, сгр. "Карпе Вита 3"

636-П

8

В1-0СЕ-3Б5-А0

Апартаменти за гости

"Бриз", "Briz"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОЦ.Д-Р ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ", № 2, ет. 5, ап. 19

637-П

9

В1-0СЗ-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, вх. В, ет. -1, ап. 16

638-П

10

В1-0СИ-0ЧС-А0

Апартаменти за гости

"Оазис за пътешественици "Елисия резиденс"", "Travelers Oasis "Elysia Residence""

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК  "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ. "46", № 16, ет. 3, ап. 29

639-П

11

В1-0СЛ-3В9-А0

Апартаменти за гости

"Ателие С1", "Atelie C1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46" № 8, ет. 2, ат. С1, к-кс "АЗУР-2"

640-П

12

В1-0СМ-3ВВ-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КАТЯ ПАПАЗОВА" № 27

641-П

13

В1-0СП-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Цветята на Чаталджа", "Chataldzha flowers apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА" № 14, ет. 2, ап. 1

642-П

14

В1-0СР-1ЗТ-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 143, ет. 4, ап. 8

 

 

 

 

 

 

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top