нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 2486/08.08.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти и стаи за гости със срок на действие –– бесрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 2486 от 08.08.2022г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

    

 1. В1-0СЩ-3ГЗ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, ул. "Южен Залив" № 4, вх. 2, ет. 3, ап. 4
 2. В1-0СЧ-3ГК-С0 Стаи за гости          "Ивет" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА", № 29, ет. 4
 3. В1-0СФ-3Г1-А0 Апартаменти за гости        "Колибри централ апартмънт", "Colibri central apartment"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОЛУН" № 7, ет. 2, ап. 1
 4. В1-0СШ-3ГР-А0 Апартаменти за гости        "Изи Вайбс Апартмент", "Easy Vibes Apartment"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АТАНАС ГЕОРГИЕВ" № 36, ет. 1
 5. В1-0Т1-1ЗТ-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН СРАЦИМИР" № 10, ет. 4, ап. 7
 6. В1-0Т2-0ХЛ-А0 Апартаменти за гости        "Магдалена"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 12, ет. 6, ап. 7
 7. В1-0Т3-3Д7-А0 Апартаменти за гости        "Фууди Хоум", "Foodie Home"       9004, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" № 50-52, ет. 7, ап. 20
 8. В1-0СС-3ВС-А0 Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ. "ХРИСТО МИРСКИ" № 11
 9. В1-0СТ-3Г1-А0 Апартаменти за гости        "Скай Симфони", "Sky Symphony"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ", № 5, вх. Б, ет. 15, ап. 88
 10. В1-0СУ-3Г1-А0 Апартаменти за гости        "Скай aкадемик", "Sky akademik" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОЛУН" № 7, ет. 2, ап. 1
 11. В1-0СХ-3ГД-А0 Апартаменти за гости        "Апартамент Евъргрийн", "Apartment Evergreen"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ" № 49 А, вх. А, ет. 1, ап. 10
 12. В1-0СЯ-2ИЕ-А0 Апартаменти за гости        " Ла Мер Комплекс", "La Mer Complex"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 158, ет. 2, ап. 1
 13. В1-0СЮ-3ГУ-А0 Апартаменти за гости        "Апартамент Ицови" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 24, ет. 5
 14. В1-0Т0-3ГУ-А0 Апартаменти за гости        "Апартамент Ицови 2 "      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", № 23, вх. А, ет. 7, ап. 23

 

  Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top