нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №2524/16.08.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2524/16.08.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

108-А

1

В1-0ТС-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Владо Южен Залив 1БД", "Vlado South Bay 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 15, ет. 8, ап. 33

109-А

2

В1-0ТТ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Владо Южен Залив 2БД", "Vlado South Bay 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, ул. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 15, ет. 3, ап. 8

110-А

3

В1-0УХ-3ЕЛ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент Попова", "Apartament Popova"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ", № 12, ет. 5, ат. 9

111-А

4

В1-0УЦ-3ЕМ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент Яназов", "Apartament Yanazov"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "СТАРИЯ ФАР", № 159, ет. 3, ап. 22

22-М

5

В1-0ТЛ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Наталия Сити Парк Юг", "Nataliya City Park South"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 267, вх. А, ет. 4, ап. АА17

289-О

6

В1-0Т4-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Димитър Приморски 1БД", "Dimitar Primorski 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ПРИМОРСКИ", № 45, вх. А, ет. 3, ап. 7

290-О

7

В1-0Т8-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Иван Македония 1БД", "Ivan Makedonia 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."МАКЕДОНИЯ", № 105, ет. 1, ап. 3

291-О

8

В1-0Т9-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Барбара Омуртаг 1 1БД", "Barbara Omurtag 1 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН ОМУРТАГ" № 3, ет. 4, ап. 7

292-О

9

В1-0ТА-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Иван Петко Тодоров 1БД", "Ivan Petko Todorov 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПЕТКО Ю.ТОДОРОВ", № 7, ет. 4, ап. 10

293-О

10

В1-0ТБ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Николай Драган Цанков 2БД", "Nikolay Dragan Tsankov 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 5, ет. 3, ап. 5

294-О

11

В1-0ТГ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Барбара Омуртаг 2 1БД", "Barbara Omurtag 2 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН ОМУРТАГ" № 3, ет. 3, ап. 6

295-О

12

В1-0ТВ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Иван Сливница 2БД", "Ivan Slivnica 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."СЛИВНИЦА", № 105, вх. А, ет. 1, ап. 9

296-О

13

В1-0ТЗ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Борислав Балабанов 1БД", "Borislav Balabanov 2 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ" № 39, ет. 3, ап. 4

297-О

14

В1-0ТЕ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Радослава Македония 1БД", "Radoslava Makedonia 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 97, ет. 5, ап. 11

298-О

15

В1-0ТЖ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Миглена Иван Вазов 1БД", "Miglena Ivan Vzov 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ИВАН ВАЗОВ", № 8, ет. 1, ат.2

299-О

16

В1-0ТР-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Димитър Колони 1БД", "Dimitar Koloni 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.МИХАИЛ КОЛОНИ, № 21, сгр. № 1, вх. Б, ет. 4, ат. 11

300-О

17

В1-0ТК-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Ралица Цар Самуил 1БД", "Ralitsa Tsar Samuil 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 11, ет. 4, ап. 5

301-О

18

В1-0ТМ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Руслан Изгрев 2БД", "Ruslan Izgrev 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИЗГРЕВ" № 1-1А, ет. 2, ап. 2

302-О

19

В1-0УД-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Станислава 8-ми Март 1БД", "Stanislava 8-mi Mart 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОСМИ МАРТ" № 2, вх. В, ет. 2, ап. 61

303-О

20

В1-0УЖ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Адам Гоце Делчев 1БД", "Adam Gotse Delchev 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" № 36, вх. 1, ет. 2, ап. 2.3

304-О

21

В1-0УШ-3ЕХ-А0

Апартаменти за гости

"Мангуста", "Apartment Mangusta"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ГЕОРГИЕВИЧ" № 15, вх. Ж, ет. 4, ап. 68

305-О

22

В1-0УЮ-3ЕХ-А0

Апартаменти за гости

"Нептун", "Apartment Neptun"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" № 21, Сграда 6, вх. Б, ет. 5, ап. 37

650-П

23

В1-0Т5-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Ана Манастирски рид 1БД", "Ana Manastirski Rid 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 410, ет. 3, ап. 6

651-П

24

В1-0Т7-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Анрей Катерина 2БД", "Andrey Katerina 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50", ет. 1, ап. 46

652-П

25

В1-0Т6-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Диан Траката 1БД", "Dian Trakata 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА", " УЛ.3-ТА", № 18, ет. 3, ап. 14

653-П

26

В1-0ТД-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Марио Сава Радулов 2БД", "Mario Sava Radulov 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."САВА РАДУЛОВ", № 10, ет. 2, ап. 6

654-П

27

В1-0ТН-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Боряна Червен площад 2БД", "Boryana Cherven ploshtad 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН" № 6, ет. 1, ап. 3

655-П

28

В1-0ТП-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Бранимир Албатрос 1БД", "Branimir Albatros 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", ж. сгр. № 4 "Албатрос", ет. 1

656-П

29

В1-0ТИ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Михаил Св.Св. Константин и Елена1БД", "Mihail St.St.Constantin and Elena 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК" СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."68", № 9, ет. 1, ап. 14

657-П

30

В1-0ТУ-3Е6-А0

Апартаменти за гости

"Прекрасно студио плаж Кабакум"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 53, вх. В, ет. 1, ап. 3

658-П

31

В1-0ТФ-3Е7-А0

Апартаменти за гости

"Семирамида", "Semiramida apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА" № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 41

659-П

32

В1-0ТЦ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 2, ап. 6

660-П

33

В1-0ТХ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 40"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" № 6, бл. 199, ет. 6, ап. 40

661-П

34

В1-0ТЧ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 2, ап. 7

662-П

35

В1-0ТЩ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Соня Златна Котва 1БД", "Sonya Zlatna Kotva 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Златна Котва", вх. А, ет. 2, ап. А-69

663-П

36

В1-0ТШ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 39"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" № 6, бл. 199, ет. 6, ап. 39

664-П

37

В1-0У0-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 2, ап. 8

665-П

38

В1-0У3-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 2, ап. 9

666-П

39

В1-0У5-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 2, ап. 10

667-П

40

В1-0У6-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 2, ап. 5

668-П

41

В1-0У9-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 1, ап. 4

669-П

42

В1-0УА-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 1, ап. 3

670-П

43

В1-0УБ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ.'ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 1, ап. 2

671-П

44

В1-0УГ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 1, ап. 1

672-П

45

В1-0ТЮ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 38"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" № 6, бл. 199, ет. 6, ап. 38

673-П

46

В1-0ТЯ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 37"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 6, ап. 37

674-П

47

В1-0У1-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 33"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 5, ап. 33

675-П

48

В1-0У2-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 32"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 5, ап. 32

676-П

49

В1-0У4-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 31"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 5, ап. 31

677-П

50

В1-0У8-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 30"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 5, ап. 30

678-П

51

В1-0У7-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Соня Чайка 1БД", "Sonya Chaika 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 184, ет. 5, ап. 11

679-П

52

В1-0УВ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 29"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 5, ап. 29

680-П

53

В1-0УЗ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 26"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 4, ап. 26

681-П

54

В1-0УИ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 25"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 4, ап. 25

682-П

55

В1-0УЕ-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Станка Ален Мак 1БД", "Stanka Alen Mak 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УЛ. "ФЕРНАНДО МАГЕЛАН" № 27, ет. приземен, ат. 2

683-П

56

В1-0УК-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" № 6, бл. 199, ет. 3, ап. 13

684-П

57

В1-0УЛ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 3, ап. 14

685-П

58

В1-0УМ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 3, ап. 15

686-П

59

В1-0УН-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 16"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 3, ап. 16

687-П

60

В1-0УП-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 17"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 3, ап. 17

688-П

61

В1-0УР-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 18"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 3, ап. 18

689-П

62

В1-0УС-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 21"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ", № 6, бл. 199, ет. 4, ап. 21

690-П

63

В1-0УТ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 22"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" №  6, бл. 199, ет. 4, ап. 22

691-П

64

В1-0УУ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 23"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" № 6, бл. 199, ет. 4, ап. 23

692-П

65

В1-0УФ-1Р2-А0

Апартаменти за гости

"№ 24"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ" № 6, бл. 199, ет. 4, ап. 24

693-П

66

В1-0УЧ-3ЕН-А0

Апартаменти за гости

"Генерал Колев"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ", № 68, ет. 4, ап. 12

694-П

67

В1-0УЩ-3ЕЯ-А0

Апартаменти за гости

"Алис", "Alice"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ."68", № 9, ет. -1, ап. 1

695-П

68

В1-0УЯ-3Ж6-А0

Апартаменти за гости

"Малка Варна"; "Little Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 10, ет. 1, ап. 2

 

    Top