нашите сайтове english

Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания

Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ е финансиран по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2014-2020 и има за цел да осигури качествена грижа за лица с увреждания, като иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община Варна.

Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

Top