нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №2524/22.08.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 2554/22.08.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

1

В1-0Ф4-3И8-А0

Апартаменти за гости

"Пй апартамент", "Py apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."ХАН КУБРАТ", № 5, ет. 6, ап. 12

2

В1-0Ф1-3ЗУ-А0

Апартаменти за гости

"Домът на Ели", "Elis Home"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПАТРИАРХ ЕФТИМИЙ", № 40, вх. Д, ет. 1, ап. 1

3

В1-0Ф3-3И3-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РУСЕ", № 51, ет. 4, ап. 9

4

В1-0Ф6-3ИЗ-А0

Апартаменти за гости

"Каро апартмътнс"; "Caro apartments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БАБА РАДА"  № 6

5

В1-0Ф0-3ЗП-А0

Апартаменти за гости

"Ген. Георги Попов № 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ ПОПОВ", № 9, сграда № 1, ет. 5, ап. 28

6

В1-0Ф2-3ЗШ-А0

Апартаменти за гости

"Соризо", "Sorisso"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена",  УЛ."50", № 24, ет. 4, ап. 16

7

В1-0Ф5-3ИЖ-А0

Апартаменти за гости

"Евъргрийн", "Evergreen"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ", № 49-А, вх. Б, ет. 1, ап. 8Г

    Top