нашите сайтове english

Подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност старши инспектор „Обслужване на данъкоплатци“ към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” при Община Варна

Top