нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0272/31.01.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 

- Заповед № 0272 / 31.01.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

1

2

6

7

8

9

10

18

008727

26.01.2022 г.

175-О

1

В1-0ДЖ-23А-С0

Стаи за гости

 

Татяна Маркова Михайлова - Георгиева
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, ул."Македония", №32, ет.4
 Тел: 0889214838

008312

25.01.2022 г.

371-П

2

В1-0ДЕ-237-А0

Апартаменти за гости

 

Маргарита Иванова Георгиева
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, со. "Акчелар" №522-60
 Тел: 0899987119

009242

27.01.2022 г.

372-П

3

В1-0ДЗ-23Е-С0

Стаи за гости

 

Цветан Димитров Цвятков
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, УЛ. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА", № 37, ет. 1, ап. 1
 Тел: 0878 437 286

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top