нашите сайтове english

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен юрисконсулт в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране“ към дирекция “Местни данъци” при Община Варна

Top