нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2823 /13.09.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2823/13.09.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

322-О

1

В1-0Х5-39Н-А0

Апартаменти за гости

"Гергана Съборни 2БД", "Gergana Saborni 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЪБОРНИ", № 9, ет. 2, ап. 3

326-О

2

В1-0Х6-3Н9-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БУЗЛУДЖА", № 3, ет. 1, ап. 1

713-П

3

В1-0Х3-3Н2-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."46", № 10, ет. 2, ап. B 13

714-П

4

В1-0Х4-3Н4-А0

Апартаменти за гости

"Б5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, кв. "Бриз", УЛ.  "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 24, вх. Б, ет. 3, ап. Б5

715-П

5

В1-0Х7-3НД-А0

Апартаменти за гости

"Слънчев курорт", "Sunnseresort"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."ПРОФ.АТАНАС ИШИРКОВ", № 1, ет. 3, ап. 16

716-П

6

В1-0Х8-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Ла Мер 9", "La mer 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 156, ет. 2, ап. 9

 

 

    Top