нашите сайтове english

Приемане и регистриране на заявления за достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

  • В „Център за административно обслужване" на Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43, на гише "Деловодство всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа, тел. 052-820-800, 052-820-285;
  • Чрез система за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;
  • Чрез Платформа за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg;
  • На електронен адрес: zdoi@varna.bg.

Електронен формуляр на заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Top