нашите сайтове english

Годишен отчет по ЗДОИ

Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

Top