нашите сайтове english

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Информацията се предоставя съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.

  • За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. – няма информация, предоставена повече от три пъти от Община Варна.
Top