нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2960 /21.09.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед №   2960 /21.09.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ", № 10, ет. 2

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 1"; "Sea Stories Apartments Varna 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САН СТЕФАНО", № 25, ет. 2, ап. 1

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 6"; "Sea Stories Apartments Varna 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САН СТЕФАНО", № 25, ет. 4, ап. 6

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 7"; "Sea Stories Apartments Varna 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САН СТЕФАНО", № 25, ет. 5, ап. 7

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 8"; "Sea Stories Apartments Varna 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "САН СТЕФАНО", № 25, ет. 5, ап. 8

Апартаменти за гости

"Сий Хърт Апартмeнтс Варна 3" "Seа Heard Apartments Varna 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 5, ет. 4, ап. 3

Апартаменти за гости

"Сий Хърт Апартментс Варна 2" "Sea Heart Apartments Varna 2 "

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 5, ет. 3, ап. 2

Апартаменти за гости

"Сей Хърт Апартментс Варна 4" "Seа Heart Apartments Varna 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 5, ет. 4, ап. 4

Апартаменти за гости

"Сей Хърт Апартментс Варна1"  "Sea Heart Apartments Varna1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ", № 5, ет. 2, ап. 1

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 3", "Sea Stories Apartments Varna  3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."САН СТЕФАНО", № 25, ет. 3, ап. 3

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 4", "Sea Stories Apartments Varna 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ".САН СТЕФАНО", № 25, ет. 3, ап. 4

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 2", "Sea Stories Apartments Varna 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."САН СТЕФАНО", № 25, ет. 2, ап. 2

Апартаменти за гости

"Сий Сторис Апартментс Варна 5", "Sea Stories Apartments Varna 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."САН СТЕФАНО", № 25, ет. 4, ап. 5

Апартаменти за гости

"Прекрасен апартамент в централна Варна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СЕЛИОЛУ", № 3, сграда 7, ет. 4, ап. 9

 

    Top