нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3449/25.10.2022 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3631/07.11.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

383-О

1

В1-0ЧВ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Слънчев и тих тристаен централен апартамент", "Sunny and quiet three-bedroom central apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ", № 31, бл. 25, ет. 2, ап. 3

384

2

В1-0ЧГ-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Генчев"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."РУСЕ", № 59, вх. А, ет. 1, ап. 1

385-О

3

В1-0ЧЕ-3Н4-А0

Апартаменти за гости

"Ателие №4", "Atelier №4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ".МАРИЯ ЛУИЗА", № 36, ет. 5, ат.4

386-О

4

В1-0ЧЖ-3ШЕ-А0

Апартаменти за гости

"Опера", "Opera"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 24, вх. А, ет. 3, ап. 5

736-П

5

В1-0ЧД-1Р4-А0

Апартаменти за гости

"Ла мер 5-2-15"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 7, вх. 2, ет. 4, ап. 15

 

 

    Top