нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3773/21.11.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3773 - 21.11.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно

  1. В1-0Щ4-0ФЩ-А0, Апартаменти за гости "Капитан Петко Войвода 41", "Kapitan Petko Voyvoda 41" гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА", № 41, ет. 4, ап. 8.
  2. В1-0Щ5-3Ю0-А0, Апартаменти за гости , гр. Варна, адм.район Одесос, ул. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ", № 39 Б, ет. 1, ап. 2
  3. В1-0Щ6-3Ю8-А0, Апартаменти за гости "Варна Мейн Стрийт Класик апартмънт", "Varna Main Street Classic Apartment", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ.МУСАЛА, № 2, ет. 4.
  4. В1-0Щ7-3МП-А0, Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 52А, ет. 5, ап. 6.

 

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top