нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3772/21.11.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3772/21.11.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

9

10

11

Апартаменти за гости

"1 - 6 - st 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 6, ет. 3,  ат.6

Апартаменти за гости

"1 - 6 - 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 6, ет. 3, ап. 3

Апартаменти за гости

"1 - 3 - st 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 3, ет. 1, ат.8

Апартаменти за гости

"1 - 2 - st 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ,  № 2, вх. 2, ет. 1, ат.14

Апартаменти за гости

" 1 - 5 - 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 1, ап. 14

Апартаменти за гости

"1 - 4 - 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ",  № 2, вх. 4, ет. 8, ап. 14

Апартаменти за гости

"1 - 5 - 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ",  № 2, вх. 5, ет. 2, ап. 2

Апартаменти за гости

"1 - 6 - st 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 6, ет. 3, ат. 5

Апартаменти за гости

"1 - 5 - st 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 5, ет. 6, ат. 12

Апартаменти за гости

"1 - 6 - 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 6, ет. 5, ап. 8

Апартаменти за гости

"1 - 5 - 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 5, ет. 6, ап. 9

Апартаменти за гости

"1 - 3 - st 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 3, ет. 4, ат. 3

Апартаменти за гости

"1 - 4 - st 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 4, ет. 5, ат. 9

Апартаменти за гости

"1 - 5 - 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 5, ет. 4, ап. 5

Апартаменти за гости

"1 - 5 - st 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 5, ет. 2, ат. 3

Апартаменти за гости

"2 - 14 - ст 8"; "2 - 14 - st 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 14, ет. 5, ат. 8

Апартаменти за гости

"1 - 5 - st 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 5, ет. 3, ат. 6

Апартаменти за гости

"1 - 2 - 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 2, ет. 2, ап. 1

Апартаменти за гости

"2 - 3 - ст 7"; "2 - 3 - st 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 4, вх. 3, ет. 4, ат. 7

Апартаменти за гости

"2 - 14 - 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 14, ет. 2, ап. 11

Апартаменти за гости

"2 - 14 - ст 4; "2 - 14 - st 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 14, ет. -2, ат. 4

Апартаменти за гости

"2 - 6 - ст 5"; "2 - 6 - st 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 7, вх. 6, ет. 4, ат. 5

Апартаменти за гости

"2 - 1 - 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 3, вх. 2, ет. 2, ап. 1

Апартаменти за гости

" 1 - 5 - 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 3, ап. 3

Апартаменти за гости

" 1 - 2 - st 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 2, ет. 3,  ат.5

Апартаменти за гости

" 1 - 1 - 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 6, ет. 1, ап. 8

Апартаменти за гости

" 1 - 2 - st 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 2, ет. 1, ат. 13

Апартаменти за гости

" 1 - 2 - 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ",  № 2, вх. 2, ет. 1, ап. 14

Апартаменти за гости

" 1 - 2 - 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 2, ет. 3,  ап.4

Апартаменти за гости

"1 - 5 - st 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 2, вх. 5, ет. 2, ат.4

Апартаменти за гости

"1 - 3 - 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 3, ет. 7, ап. 11

Апартаменти за гости

"1 - 6 - st 14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 6, ет. 6, ат. 14

Апартаменти за гости

"1 - 4 - 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 4, ет. 7, ап. 12

Апартаменти за гости

"1 - 2 - st 10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 2, ет. 6, ат. 10

Апартаменти за гости

"1 - 3 - 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 3, ет. 6, ап. 9

Апартаменти за гости

"1 - 1 - 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 1, ет. 3, ап. 2

Апартаменти за гости

"1 - 1 - st 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 1, ет. 3, ат. 5

Апартаменти за гости

"1 - 6 - 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 6, ет. 7, ап. 11

Апартаменти за гости

"1 - 6 - 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 6, ет. 7, ап. 12

Апартаменти за гости

"1 - 2 - 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 7, вх. 2, ет. 5, ап. 7

Апартаменти за гости

"1 - 1 - 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 6, вх. 1, ет. 2, ап. 11

Апартаменти за гости

"2 - 6 - ст 1"; "2 - 6 - st 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 7, вх. 6, ет. 2, ат. 1

Апартаменти за гости

"2 - 13 - ст 5"; "2 - 13 - st 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, сграда 12, вх. 13, ет. 1, ат. 5

Апартаменти за гости

"1 - 3 - st 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, вх. 3, ет. 7, ат. 6

Апартаменти за гости

"1 - 4 - 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 9, вх. 4, ет. 4, ап. 6

Апартаменти за гости

"1 - 4 - 8"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 9, вх. 4, ет. 5, ап. 8

Апартаменти за гости

"1 - 4 - 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 9, вх. 4, ет. 6, ап. 9

Апартаменти за гости

"1 - 6 - 10"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 11, вх. 6, ет. 6, ап. 10

Апартаменти за гости

"2 - 13 - 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 4, вх. 13, ет. 1, ап. 1

Апартаменти за гости

"1 - 2 - st 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово,  УЛ. "ЮЖЕН ЗАЛИВ" № 2, сграда 7, вх. 2, ет. 2, ат. 3

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."КАП.I РАНГ ГЕОРГИ КУПОВ", № 28

Апартаменти за гости

"Стар Рей", "Star Ray Аpartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КОЗЛОДУЙ" № 4, ет. 4, ап. 6

Стаи за гости

"Твоята стая", "Your room"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ПРИМОРСКИ", № 45, вх. Б, ет. 2, ап. 12

Апартаменти за гости

"Красимира Дебър 6 1БД", "Krasimira Debar 6 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕБЪР", № 6, ет. 1, обект 2

Апартаменти за гости

"Лилия Петко Каравелов 2БД"  "liliya Petko Karavelov 2 BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", № 9 А, ет. 3, ап. 141

Апартаменти за гости

"Лидия Одрин 2БД", "Lidiya Odrin 2BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОДРИН" № 21, ет. 1, ап. 2

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 29, вх. В, ет. 1, ап. 9

Апартаменти за гости

"Апартамент 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОДОР ИКОНОМОВ", № 19, ет. 4, ап. 11

Апартаменти за гости

"Робърт Архитект Мирчев 1 БД", "Robert Arhitekt Mirchev 1BD"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."АРХИТЕКТ МИРЧЕВ", № 8, ет. 5, ап. 17, сграда №1

 

    Top