нашите сайтове english

3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община Варна

Проект №BG05FMOP001-5.001-0214 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община Варна“ има за цел намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Варна, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19, чрез осигуряване на храна и подкрепа.

Проект №BG05FMOP001-5.001-0214 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

    Top