нашите сайтове english

Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Top