нашите сайтове english

Велико Христов

Велико ХристовПървите избори след Освобождението за редовни градски съвети се провеждат през м. ноември 1878г. Като се има предвид пъстрия етнически състав на Варна, предизборната борба се разгръща не толкова на политическа, колкото на етническа основа. За членове на съвета се избират: един българин - Велико Христов, двама гърци и един турчин. Независимо от това съотношение, със заповед на варненския губернатор от 24 ноември 1878г. за председател на Варненския градски съвет се назначава Велико Христов / терминът кмет, се въвежда през лятото на 1879г./ Велико Христов е роден през 1828г. в с.Недялковци, Еленска околия. По-късно семейството се преселва в Разград, където той се занимава с търговия. През 1868г. идва във Варна и открива тук и в Цариград търговски кантори. За известно време се установява в Цариград. След Освобождението се завръща в България и е назначен за председател на Варненския съдебен съвет. Велико Христов е личност възприемана и уважавана еднакво добре от всички националности в града. Първият въпрос с който се занимава е благоустрояването на града. По това време Варна е типичен ориенталски град, с тесни и криви улици, без канализация, осветление и нормално водоснабдяване. Велико Христов назначава първия инженер, на когото се възлага изработването на "основен план" на Варна. Започва поставянето на калдъръми по улиците, поставят се 200 фенера на по-централните места, назначава се първия градски лекар с оглед подобряване на санитарния надзор, определя се място за градско сметище, издава се заповед за метене на улиците. С името на Велико Христов се свързват и сформирането на първата пожарна команда и уреждането на пощата. Той съдейства за отпускане на средства за училищното настоятелство. Въвеждат се правила за търговията в града и за определяне цените на хранителните стоки от първа необходимост. На определени места се създават пазари за сключване на сделките с цел ликвидиране на спекулата. 
 След оттеглянето си от поста, Велико Христов се занимава с търговска дейност, като през 1881г. основава първата българска търговска къща в Лондон. Той е един от основателите на Българското търговско параходно дружество, председател е на Варненската търговска индустриална камара през 1896-1899г.
 Велико Христов умира през 1902г.

Top