нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 4081/05.12.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 4081/05.12.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

397-О

1

В1-0ЩБ-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Капитанът", "Captain"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА", № 26, ет. 5, ап. 10

398-O

2

В1-0ЩВ-409-А0

Апартаменти за гости

"Варна - морето"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ", № 28, ет. 2

741-П

3

В1-0Щ9-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Топра Хисар тристаен апартамент", "Topra Hisar 2 bdr apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ТОПРА ХИСАР", № 13, ет. 5, ап. 11

742-П

4

В1-0ЩА-3ЯТ-А0

Апартаменти за гости

"Златни пясъци Иглика - 1"  "Golden Sands Iglika - 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Иглика", сграда 9,  вх. А, ет. 2, ап. А-6-1

743-П

5

В1-0ЩГ-40И-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст Свети Никола, УЛ."Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ" № 42Б, ет. 2, ап. А-5

744-П

6

В1-0ЩД-40М-А0

Апартаменти за гости

"Бонджорно"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р СТОЯН ЗЛАТАРОВ", № 2, вх. Б, ет. -1, ап. 1

745-П

7

В1-0ЩЕ-0Х8-А0

Апартаменти за гости

"К-А-А14"    "С-А-А14"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 82, вх. А, ет. -2,  ап. А14

746-П

8

В1-0ЩЖ-0Х8-А0

Апартаменти за гости

"K-Б-Б5";  "С-В-В5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 82, вх. Б, ет. -2, ап. Б5

 

    Top