нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 4158/12.12.2022 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 4158-12.12.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно

 1. В1-0ЩЗ-40Ю-А0, Апартаменти за гости "Център две спални", "Center two bedroom", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ХРИСТО САМСАРОВ", № 3, ет. 3, ап. 4.
 2. В1-0ЩК-41Н-С0, Стаи за гости "Диманас", "Dimanas", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", № 41-43, сграда № 1, ет. 1, ап. 2.
 3. В1-0ЩЛ-41Н-С0, Стаи за гости "Диманас 1" "Dimanas 1", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", № 41-43, сграда № 1, ет. 1, ап. 2.
 4. В1-0ЩМ-41Н-С0, Стаи за гости "Диманас 1", "Dimanas 1", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ЮДЖИН СКАЙЛЕР", № 14, ет. 1, ап. 1Б.
 5. В1-0ЩН-41Н-С0, Стаи за гости "Диманас 2" "Dimanas 2", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЮДЖИН СКАЙЛЕР", № 14, ет. 1, ап. 1Б.
 6. В1-0ЩС-0ЦХ-А0, Апартаменти за гости "Бен", "Ben", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" № 83, ет. 12, ап. 57.
 7. В1-0ЩИ-41Ж-А0 Апартаменти за гости "Соул", "Soul", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК", № 54, бл. 3, ет. 3, ап. 8.
 8. В1-0ЩП-2Щ0-А0 Апартаменти за гости "Старецът и морето", "Staretsat i moreto", гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. " СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", "Карпе Вита 3", УЛ."57-ма", № 8, вх. Г, ет. 2, ап. 55.
 9. В1-0ЩР-1ЧА-А0 Апартаменти за гости "Съни хоум", "Sunny Home", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."ДУБРОВНИК", № 54, блок 1, ет. 4, ап. 22.
 10. В1-0ЩТ-424-А0 Апартаменти за гости "Топ Студио", "Top Studio", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАР БОРИС III", № 10, ет. 3, студио 12.
 11. В1-0ЩУ-428-С0 Стаи за гости, гр. Варна, адм.район Приморски, в.з. "Траката", ул. "4-та" № 18.
 12. В1-0ЩФ-42Ф-А0 Апартаменти за гости "Сий енд скай апартмент", "Sea and sky apartment", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 7, вх. 1, ет. 6, ап. 41.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top