нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 4177/14.12.2022 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 4177/14.12.2022г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Снек-бар ""Ахой !" Фюжън стрийт фуд", ""Ahoy !" Fusion Street Food", гр. Варна, адм.район Приморски, парк Приморски парк, ПИ № 10135.2536.1008, П.О. № 12.
 2. Закусвалня "Гозбите на баба", УЛ. "ЦАР АСЕН" № 3.
 3. Бързо хранене "Вива Кафе"; "Viva Cafe" , УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 45.
 4. Бързо хранене "Вива кафе", "Viva Cafe" , гр. Варна, УЛ."ДУНАВ", № 1 А.
 5. Специализиран ресторант пицария "Алба", гр. Варна, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ" № 6.
 6. Бързо хранене "Со фреш", "So Fresh", гр. Варна, БУЛ. "АНДРЕЙ САХАРОВ", № 2, "ГРАНД МОЛ", обект № 3.004 А.
 7. Бързо хранене "Звездна кухня", "All Stars Kitchen" гр. Варна, Ж.К. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", бл. 259.
 8. Бързо хранене "КФС", гр. Варна, БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 186, ет. 3.
 9. Кафе-аперитив "Червило", гр. Варна, УЛ."ДОКТОР ЖЕЛЕЗКОВА" № 4.
 10. Снек-бар "Емоушън", "Emotion", гр. Варна, ж.к. "Бриз", УЛ. "СИРМА ВОЙВОДА" № 30, ет. -1.
 11. Кафе-аперитив "Ванко", гр. Варна, ж.к. "Трошево", УЛ. "МЛАДЕЖКА" до бл. 28.
 12. Снек-бар "Море", гр. Варна, м-ст "Салтанат", "Приморски парк", сграда "А", ет. 1, УПИ № ІІ - 535 Б, кв. 11.
 13. Специализиран ресторант пицария "Халбата", гр. Варна, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 34.
 14. Коктейл-бар "Фюжън", гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" № 22.
 15. Бързо хранене "Рибарница Немо" , гр. Варна, БУЛ. "АНДРЕЙ САХАРОВ", № 2, "ГРАНД МОЛ" .

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top