нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 4361/29.12.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 4361/29.12.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

409-О

1

В1-0Ю1-44С-А0

Апартаменти за гости

"Светъл и елегантен"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРИН", № 13, ет. 6, ап. 16

410-О

2

В1-0Ю2-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Еле Център" "Elle Center"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."КАВАЛА" № 17, ет. 1, ап. 1

411-О

3

В1-0Ю3-1С2-А0

Апартаменти за гости

"Хаджи Иванов", " Xadgi Ivanov"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."СТОЕНЧО ХАДЖИ ИВАНОВ", № 8, ет. 2, ап. 2

412-О

4

В1-0Ю4-1С1-А0

Апартаменти за гости

"Батенберг", "Batenberg"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ", № 30, ет. 3, ап. 6

413-O

5

В1-0Ю5-0Ч0-А0

Апартаменти за гости

"Сънрайз смарт хоум" "Sunrise Smart home"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 187- А, вх. 2, ет. 6, ап. 22

755-П

6

В1-0Ю6-45Е-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент 17, плаж Кабакум", "Apartment 17, Cabaсum beach"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."АТАНАС ИШИРКОВ," № 1, ет. 4, ап. 17

    Top