нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 4352/29.12.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 4352-29.12.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно

27-М

1

В1-0ЩЦ-43И-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент на Черно море", "Black sea Apartment"

396-О

2

В1-0Ю0-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"ЕпиЦентър" "EpiCenter"

405-О

3

В1-0ЩХ-433-А0

Апартаменти за гости

"Лйохов" "Liohov"

406-O

4

В1-0ЩШ-43У-А0

Апартаменти за гости

"Малкия принц"  "The little Prince"

407-О

5

В1-0ЩЮ-43У-А0

Апартаменти за гости

"Алис плейс"  "Ally's place"

408-О

6

В1-0ЩЯ-43Ш-А0

Апартаменти за гости

"Луксозен апартамент", "Luxury apartment"

753-П

7

В1-0ЩЧ-0ФШ-А0

Апартаменти за гости

"Л1-4-А29", "L1-4-A29"

754-П

8

В1-0ЩЩ-43У-А0

Апартаменти за гости

"Жълтото студио", "Yellow studio"

 

         Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top