нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0101/ 13.01.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0101-13.01.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. УИН В1-0ЮН-489-А0,    Апартаменти за гости "Иванови", "Ivanovi", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЙОАН ЕКЗАРХ", № 7,сграда № 1, ет. 1.
 2. УИН В1-0ЮИ-47Т-А0 Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ПРИМОРСКИ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 3.
 3. УИН В1-0ЮК-47Х-А0 Апартаменти за гости "Ателие 4" "Atelie 4", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 7, сграда 5, ет. 2, ат. 4.
 4. УИН В1-0ЮВ-46Ц-А0 Апартаменти за гости "Варна Централ Студио 6"  "Varna Central Studio 6", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МАРИН ДРИНОВ", № 54, ет. 2, ат. 6.
 5. УИН В1-0ЮГ-46Ц-А0 Апартаменти за гости        "Варна Централ Апартамент 7"  "Varna Central Apartment 7", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МАРИН ДРИНОВ" № 54, ет. 2, ап. 7.
 6. УИН В1-0ЮД-0Ц5-А0 Апартаменти за гости        "Ап. 9", гр. Варна, адм.район Приморски, К.К "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."66", № 5, ет. 2, ап. 9.
 7. УИН В1-0ЮЕ-0Ц5-А0 Апартаменти за гости        "Ап. 2", гр. Варна, адм.район Приморски, К.К "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."66", № 5, ет. 1, ап. 2.
 8. УИН В1-0ЮЖ-0Ц5-А0 Апартаменти за гости        "Ап. 1", гр. Варна, адм.район Приморски, К.К "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "66", № 5, ет. 1, ап. 1.
 9. УИН В1-0ЮЗ-0Ц5-А0 Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."66", № 5, ет. -1, ап. 1А.
 10. УИН В1-0ЮЛ-2Ш1-А0 Апартаменти за гости "Континентал Апартмънтс 55 А" "Continental Apartments 55 A", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Дръстър", ет.5, ап. 55А.
 11. УИН В1-0ЮМ-2Ш1-А0 Апартаменти за гости        "Континентал Апартмънтс 45 А" "Continental Apartments 45 A", гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци",  к-с "Дръстър", бл. А, ет. 4, ап. 45 А.

           Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

  Top