нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0209/20.01.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0209-20.01.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Апартаменти за гости

"Апартамент с една спалня"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к. "Младост", № 106, вх. 6, ет. 4, ап. 111

Апартаменти за гости

"Синята лагуна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ", № 4, сграда № 3, ет. 3, ап. 5

Апартаменти за гости

"Сити Център Апартмънт Варна" "City Center Apartment Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 11, жил. сграда № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 Б

Апартаменти за гости

"Май Плейс Апартамент", "My Place Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АРХИМАНДРИТ ПАНАРЕТ", № 4, ет. 3, ап. 6

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ", №8, ет. -1

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ", № 45, вх. А, ет. 3, ап. 7

Апартаменти за гости

"Комплекс Медитеранеа"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХ.СТОЯН ДОКОВ", № 71, вх. А, ет. 2, ап. А9

Апартаменти за гости

"Синьо лято"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски,  ж.к. "Бриз", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 121, жил. сграда 5, вх. А, ет. 2, ап. А-8

Апартаменти за гости

"Блу Сънрайз"  "Blue Sunrise"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 55, ет. 1, ап. 1

 Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top