нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0247/26.01.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0247/26.01.2023 г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

Кафе-аперитив

"Винена земя", "Winegraund Bottles & Beaus"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ДОБРИ ЧИНТУЛОВ", № 18

Бързо хранене

"Льо Шеф"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ", № 2, обект 3,056В

Кафе-сладкарница

"Ла Ви е Бел", "La Vie est belle"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЯН ПАЛАХ", № 10, ет. 2

Бързо хранене

"РепИйт", "RepEat"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. " АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ" № 2,  "ГРАНД МОЛ", обект № 3.064

Кафе-аперитив

"Титти", "Titti"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ЧАТАЛДЖА", № 49

Кафе-бар

"Десина"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."РУСЕ" № 33

Закусвалня

"Българска кухня Яна"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."МАРИЯ ЛУИЗА", подлез № 2

Кафе-бар

"Инцидент"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 81

Ресторант с българска кухня

"Реана"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРАТЯ БЪКСТОН", до бл. 35

Снек-бар

"Кубо - Рибарския"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос,  "Рибарски плаж", "Крайбрежна алея", ПИ № 10135.2561.11.1

Снек-бар

"Русалка"

9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2569.176.1

Снек-бар

"Плевнята"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ж.к. "Възраждане-1", УЛ. "МАЙКА ТЕРЕЗА" № 4

Снек-бар

"Вкъщи"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ", № 18

Ресторант с чуждестранна кухня

"Вкусът на Индия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ИВАН АКСАКОВ", № 47

Кафе-аперитив

" Оле"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЛАДСТОН" № 10-12

Кафе-сладкарница

"Фенси Еклерс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ТОДОР РАДЕВ ПЕНЕВ", № 1, ет. 1

Снек - бар

"Табла"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 256

Къща за гости

"Гави"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, м-ст Пчелина, ПИ № 10135.3506.218

Къща за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 42

Хотел

"Русалка"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ПИ № 10135.2569.1761.1

 Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top