нашите сайтове english

Избори за Народно събрание 2 април 2023 г.

Разяснителна кампания - ЦИК 

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес,ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за  народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Заповед № 0885/18.03.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Заповед № 0601/23.02.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждането на  избори за народни представители на 02 април 2023 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 0452/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0452/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0451/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0451/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 0451/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Указ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

 

 
 
 
    Top