нашите сайтове english

Михаил Колони

Михаил КолониМихаил Колони e една от най-значимите фигури в общинското управление. Възрожденец, дейно подпомагал национално-освободителната борба, общественик с европейска култура и размах, търговец, отдаден на благотворителност и дарителство.  

Той има големи заслуги за оформяне на съвременния облик на града. Михаил Колони е роден на 27.ноем.1817г. в Сливен. Остава рано сирак и се преселва с близките си в Букурещ. По-късно отпътува за Париж. През 1848г. участва във френската революция. След завръщането си в Букурещ оказва помощ при подготовката и изпращането на четата на Х.Димитър и Ст. Караджа. в България. През 1879г. се установява във Варна.  

Управлението на М. Колони поставя началото на модерното изграждане на Варна като европейски град. През двата му мандата се реализират редица мероприятия по благоустрояването на града, санитарното му осигуряване, развитие на учебното дело, културата, курортното дело, създаването на красиви паркове. По настояване на Колони се взема решение за сключване на договор за изграждане на хотел, градина и морски бани. С негово съдействие започва работата по уреждане на градски паркове и преди всичко на Морската градина (там е било зеленчукова градина). През мандата му се построяват две малки скели (пристани) на пристанището.  

Под давление на Колони общинския Съвет отстъпва на княз Александър Батенберг землището на манастира "Св.Димитър" за построяване на летен дворец. Колони предвижда че с това ще нарастне значението на Варна като курортен град.  

М. Колони реализира често със свои средства онези от идеите си, за които не получава финансовата подкрепа на общ. съветници. Такъв е случаят с построяването на три сгради за хали. Общинските съветници скоро оценяват значението на подобна придобивка и изкупуват халите от него. През мандата му се построява катедралата, у-ще "Св.Климент", урежда се общинска болница, вземат се мерки за подобряване на водоснабдяването, на санитарния надзор, за откриване на родилен дом и др. През тези години се поставя началото и на общинската адвокатура.  

Почти всички проекти на Колони са навременни и обмислени, обаче не всички са могли да бъдат осъществени, поради липса на средства или поради неразбиране на значението им.  

През времето на Михаил Колони, градът бързо се развива като търговски, промишлен и курортен център. Тази огромна дейност го изтощава. Посветил живота и средствата си за разцвета на Варна, той умира на 10 януари 1893г.

Top