нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0398/03.02.2023 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0398-03.02.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-0Я8-4ВТ-А0 Апартаменти за гости "Флейм Лили", "Flame Lily", гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 161, ет. 5, ап. 10.
  2. УИН В1-0Я5-4В0-А0 Апартаменти за гости "Апарт 72", гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 133, бл. 40, вх. А, ет. 8, ап. 72.
  3. УИН В1-0Я6-4ВЕ-А0 Апартаменти за гости, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР КАЛОЯН", № 17, ет. 2.
  4. УИН В1-0Я9-4ВУ-А0 Апартаменти за гости "Цар Петър І" "Tzar Petаr І", Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ПЕТЪР", № 1, ет. 1, ап. 1.
  5. УИН В1-0ЯА-4ВУ-С0 Стаи за гости "Студио 27", "Studio 27", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРОФЕСОР МАРИН ДРИНОВ" № 3.
  6. УИН В1-0ЯБ-4ВХ-С0   Стаи за гости, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ.Д-Р Н.КОНСТАНТИНОВ", № 7.
  7. УИН В1-0Я7-4ВП-А0 Апартаменти за гости "Луксори Вижън", "Luxury Vision", гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз-юг", БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 60, ет. 9, ап. 71.

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top