нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0398/03.02.2023 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0398-03.02.2023 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Апартаменти за гости

"Еледи център Варна" "ELEDI apartment centre Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 4, ет. 3, ап. В

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КАВАЛА" № 10, ет. 4, ап. 8

Апартаменти за гости

"Алек"  "Alek"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 90, вх. 1, ет. 4, ап. 12

Апартаменти за гости

"Ариал"  "Arial"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 3, ап. 6

Апартаменти за гости

"Тахома"  "Tahoma"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 3, ап. 5

Апартаменти за гости

"Калисто", "Kalisto"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 3, ап. 8

Апартаменти за гости

"Ерас", "Eras"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", № 8, ет. 5, ап. 14

Апартаменти за гости

"Хисторик централ плейс уит паркинг плейс", "Historic central place with parking place"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СЛАВЯНСКА", № 30, ет. 4, ап. 6

Апартаменти за гости

"Луксозен Апартамент Златни Пясъци", "Luxury Apartment Golden Sands"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", КВ "Голдън Лайн", ет. 3, ап. 330

Стаи за гости

"Самър хаус", "Summer house"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Манастирски рид", ПИ № 10135.2517.1954.1

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ.46, вх.. Б, ет. 2, ап. 21

 

Директор на дирекция „Туризъм“: ...........................

                                                     /Соня Георгиева/

    Top