нашите сайтове english

Харалан Ангелов

Харалан АнгеловСлед изборите през м. април 1885 г. общинските съветници избират за кмет Харалан Ангелов, представител на цанковисткото крило. Той е учител по музика, роден през 1845 г. в Шумен.

Учи в класното училище на Добри Войников. Учителствува в Жеравна, Шумен и Варна. Сътрудничи на редица списания. Депутат е в Учредителното събрание, няколко пъти е избиран и за народен представител в Обикновеното народно събрание.

Харалан Ангелов е кмет на Варна от м. май 1885 г. до м. март1888 г./ с изключение на времето от 12 януари до 26 февруари 1888 г. когато след касиране на поредните избори поста се заема от КироМеразчиев/. Той продължава политиката на Михаил Колони за модернизиране на града в европейски дух. Поставят се каменни настилки на нови улици, строят се обществени сгради. Изготвя се проект за площад „Мусалла",взема се решение за изграждане на помещение за пожарната команда.

През мандата на Харалан Ангелов се освещава новата сграда на Мъжката гимназия, провежда се търг за построяване на училище„Св.Кирил". Изработва се план за канализацията на града, докарва се водаот м. „Теке", изграждат се няколко обществени чешми, строят се общински магазини.

Харалан Ангелов умира през м. юли 1904 г.

Top