нашите сайтове english

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ „ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ“

Във връзка с чл.17, ал.1 и ал. 2 от Закона за защита при бедствия /ДВ. Бр.60 от 07.07.2020 г./ относно обучение на населението за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия и възникналото земетресение в съседна Република Турция и Сирия, Община Варна Ви представя линкове за интернет връзка с полезна информация по темата на официалният сайт на ГДПБЗН-МВР, както и на информационният сайт на ГДПБЗН-МВР pojarna.com, където са публикувани материали за действие при земетресение, брошури и други.

Правилата за поведение при земетресение са достъпни на адрес:

https://www.mvr.bg/gdpbzn/info-center/pravila-povedenie/pri-zemetresenie

http://pojarna.com/земетресение/

              За мобилни приложения може да бъде използван следният адрес:

http://www.projectpredict.eu/oer-platform_bg.php, като информацията в него е представена и чрез жестомимичен език за хора с увреден слух. Приложението предлага възможност за избор за деца и възрастни.

 

 

    Top